Çağrı Merkezi: 0 552 559 5435

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi & Kullanım Koşulları

Son güncelleme tarihi: 01.02.2021

İşbu sözleşmede, PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr"), kişisel bilgilerini doldurup, kayıt yaptıran üyelerimiz ("ÜYE"),

PERLİNA AYAKKABI 'nın tescilli markası www.perlina.com.tr ("www.perlina.com.tr") olarak adlandırılacaktır.
Lütfen, PERLİNA AYAKKABI 'yı ( www.perlina.com.tr) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan PERLİNA AYAKKABI ("www.perlinaayakkabi.com") sorumlu değildir. PERLİNA AYAKKABI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer PERLİNA AYAKKABI'ı ( ww.perlina.com.tr ) web sayfası için de geçerlidir.

PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr "), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu internet sitesi PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr")'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr "), bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

ÜYE, PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") internet sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ")'nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir.

PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Websiteniz markası ve diğer markalar, PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") 'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından PERLİNA AYAKKABI ("www.perlinaayakkabi.com") hesabının gerek PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") 'yı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ")'nın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr "), kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

ÜYE'nin PERLİNA AYAKKABI("www.perlina.com.tr ")'ya bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Yine PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") 'un ÜYE'nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr ") tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr "), dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte üyelik ve kullanıcı sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

PERLİNA AYAKKABI ("www.perlina.com.tr") Elektronik Hizmetler